Particulieren

Risico's horen bij het leven, maar niet alle risico's heeft u in de hand. Naast voorkomen is het dus noodzaak u te verzekeren, maar waartegen en voor welk bedrag?
Daar kunnen wij u bij helpen. Op basis van een risicoanalyse bepalen wij samen met u welke risico's voor u acceptabel zijn, hoe u risico's kunt beperken en tegen welke risico's u zich het beste kunt verzekeren. Daarbij kijken wij niet alleen naar uw huis en uw auto, maar zeker ook naar zaken als aansprakelijkheid, gezondheid en uw oude dag.

Bescherm uw kostbare bezit
Iedereen wil graag zijn kostbare spullen beschermen. Of het nu gaat om uw nieuwe woning, uw inboedel, uw computer of uw auto. Ook uw vakantie, aansprakelijkheid of juridische bijstand, het moet gewoon goed verzekerd zijn tegen een scherpe prijs. De vraag is alleen: hoe regelt u dat het beste? 

Helder Pakket Polis
Al uw schadeverzekeringen regelt u heel eenvoudig in één pakket: onze Helder Pakket Polis. Meer informatie over de Helder Pakket Polis vind u hier (pdf)

Graag maken wij nader kennis door middel van een afspraak, een vrijblijvende offerte voor een woonpakket of een premievergelijking voor een autoverzekering.

 

De kosten van een uitvaart
Een uitvaart kost in Nederland al gauw tussen de € 6.500 en € 11.000. De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw eigen wensen; bijvoorbeeld of u gecremeerd of begraven wilt worden.
Met de uitvaartkostenmeter berekent u de kosten van een uitvaart naar uw wensen. Wij adviseren u graag om deze uitvaartkosten op een passende wijze te financieren zodat u uw nabestaanden niet met onverwachte kosten achter laat. Een geruststellende gedachte voor u én uw nabestaanden.
Bereken uw uitvaartkosten

 

Bedrijven

Financiële zaken regelt u bij een partij die u 100% vertrouwt. Een vast aanspreekpunt, een bekend gezicht en integere adviezen zijn zeker voor een bedrijf erg belangrijk. Wij hebben met veel van onze bedrijfsrelaties zo'n band en hebben vertrouwen hoog in ons vaandel staan. Ook houden wij u op de hoogte van alle voor u belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Zo kunt u uw zaken doen en er zeker van zijn dat u geen belangrijke ontwikkelingen mist. 

Bedrijfsrisico’s
Ondernemen is risico’s nemen. Tegen de financiële gevolgen van een groot aantal hiervan kunt u zich prima verzekeren. Meestal beperkt het zich echter niet tot het verzekeren van risico’s die te maken hebben met het bedrijf. Ook het personeel en de ondernemer zelf komen aan bod.

Bedrijfsverzekeringen
· Materiële risico’s in en om uw bedrijf (o.a. bedrijfspand, inventaris, voorraden, wagenpark en werkmaterieel)
· Immateriële risico’s in en om uw bedrijf (denk hierbij aan aansprakelijkheid, milieuschade en rechtsbijstand)
· Personeel (zoals ziektekosten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid)
· U als ondernemer (waaronder ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en particuliere verzekeringen)

Werkwijze
Eerst maken wij een inventarisatie van de risico’s die spelen binnen uw onderneming. Voor veel bedrijfssectoren heeft Helder verzekering de mogelijkheid om door middel van een geautomatiseerde Risicoscan de bedrijfsrisico's overzichtelijk in beeld te brengen. Vervolgens kijken wij in welke mate u, als ondernemer, bepaalde risico’s kunt verkleinen door preventieve maatregelen. Tot slot brengen wij voor u de verzekeringsoplossingen in kaart.

Continuïteit
Eén ding is zeker: serieuze aandacht voor risicobeheersing en de verzekeringsportefeuille kan u veel geld besparen. Wat nog veel belangrijker is, het zorgt voor continuering van uw bedrijf bij calamiteiten.

Graag maken wij nader kennis door middel van het maken van een afspraak.

 

Hypotheek / Makelaars / Verzekering 2020 ©